Privacy statement Stadskerk Hengelo

Stadskerk Hengelo verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij dit privacystatement niet naleven.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens

Stadskerk Hengelo houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Voor leden zijn deze zichtbaar in MijnStadskerk, een beveiligde omgeving. Daarnaast worden de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om onze financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven en wanneer u zich aanmeldt als lid.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (vrijwillige donatie aan kerk of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze (laten) wijzigen of verwijderen. Wijzigingen die uzelf niet kunt doen via MijnStadskerk, kunt per e-mail doorgeven aan de administratie van Stadskerk Hengelo.

Stadskerk Hengelo is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stadskerk Hengelo: Goudenregenstraat 43, 7552 AM Hengelo.

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid of vaste gast uw e-mailadres aan Stadskerk Hengelo hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stadskerk Hengelo info@stadskerkhengelo.nl. U vindt deze gegevens ook onder elke e-mail die u van ons krijgt.

 

Bezoek aan onze website

Op onze website worden de volgende cookies verzameld:

Naam

Gebruikt door

Omschrijving

Bewaartermijn

_ga

Google Analytics

Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld.

2 jaar

_gid

Google Analytics

Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld.

24 uur

Fotografie

Tijdens onze samenkomsten en activiteiten (in ons gebouw) worden foto’s en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar info@stadskerkhengelo.nl.

We hanteren hierbij verschillende regels: In de grote kerkzaal mogen uitsluitend foto’s worden gemaakt vanaf de achterkant, er mogen geen gezichten in beeld komen, tenzij je op het podium staat. In de hal, de huiskamer en het koffiehuisje mogen uitsluitend foto’s gemaakt worden van personen in het gezicht wanneer er 10 of meer mensen op staan. In alle overige ruimtes mag alleen met directe toestemming foto’s van de mensen worden gemaakt (indien 16 jaar en jonger, anders moet het aan de ouders worden gevraagd). Indien er foto’s worden gemaakt die niet aan bovenstaande eisen voldoen, moet er op dat moment ook toestemming worden gevraagd aan desbetreffende personen.

Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar info@stadskerkhengelo.nl.

Beveiliging

Stadskerk Hengelo heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Stadskerk Hengelo houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met Stadskerk Hengelo.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stadskerk Hengelo

Goudenregenstraat 43,  7552 AM Hengelo

info@stadskerkhengelo.nl

Stadskerk Hengelo heeft de ANBI-status.

Privacy statement Stadskerk Hengelo, versie 2, januari 2019