Meer van Gods Geest

We zijn afgelopen maandag in de rust gekomen. Dinsdag gaven we extra aandacht aan het Woord van God. We hebben de Geest van God gevraagd om leiding. Gisteren hebben we specifiek gebeden om een Geest van Kracht. We hebben al zoveel ontvangen van God. Tegelijkertijd weten we dat er altijd meer is.

 

Dorst is de sleutel

De sleutel tot het ontvangen van Meer van Gods Geest is het hebben van een geestelijke Dorst. Het is het hebben van een verlangen. Neem je vanaf vandaag voor dat je altijd verlangt naar meer. Ga nooit meer genoegen nemen met wat je hebt. Jezus staat bij de bron en Hij nodigt ons uit: Er is meer van dit water.

 

Jesaja 44:3

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

 

Het is vervuld

Hoe gaaf is die belofte. God zal water gieten op het “dorstige” en op het “droge”. Zolang wij verlangen en dorstig zijn, blijft God gieten. Dit is niet een profetie voor de toekomst, maar het is Jezus zelf die dit bevestigd. Hij zegt in Johannes 7:38: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”. Deze belofte is vervuld en wordt vervuld in ons leven. Het mooie hier is dat Jezus met de overtreffende trap komt. Hij giet niet alleen Zijn Geest uit. Het wordt een bron in onszelf. Het zijn stromen (meervoud) van levend water die uit ons binnenste komen. Letterlijk staat er: Het komt uit je buik. God maakt jou tot een bron van stromen. Wat een geweldige belofte! En wat mooi dat we erin mogen wandelen.

 

Hoe krijg ik dorst?

Na een tijdje vasten krijg je honger. Dat komt doordat er geen eten meer in je maag zit. Je lichaam is klaar voor de volgende maaltijd, maar het komt niet. Hetzelfde geld voor drinken. Als je een tijdje niet zou drinken (wat ik niet aanraad) dan krijg je dorst. Doordat wij vaak “eten” en “drinken” van deze wereld hebben wij weinig “dorst” over naar de Geest. We hebben weinig honger omdat we al met allerlei andere zaken vervuld zijn. Een periode van vasten is de ideale gelegenheid om je leven opnieuw in te richten. Waarmee ga je je weer vullen na de vastenperiode? Hoe ga je je tijd indelen? Je hebt nu een geestelijke dorst en een geestelijke honger gekregen, omdat je nu minder gevuld bent met allerlei wereldse en vleselijke zaken. Door het vasten heen kun je gewoontes en patronen verbreken. Je kunt nu een bewuste keuze maken voor meer van God in je leven. Jouw dorst en jouw honger kun je nu richten op Jezus en op meer van Gods Geest. Als je weer begint met het “gewone” leven, denk dan goed na over de blijvende veranderingen die je wilt aanbrengen. Schep ruimte voor de Geest van God.  

 

Geloof

Jezus zegt nog iets anders: behalve verlangen is geloof nodig. Geloof in Jezus. Geloof betekent: vertrouwen. Maak een keuze om Jezus meer en meer te vertrouwen. Dit vertrouwen gaat groeien naar gelang het Woord van God meer en meer in hart komt. Want met je hart kun je geloven. En dan zullen we meemaken dat er stromen van levend water uit jouw binnenste komen.

 

Dit is voor jou

We moeten ons realiseren dat dit voor elke gelovige is. Wij mogen allemaal meer van Gods Geest ontvangen. Ten eerste omdat God een diepere relatie met jou wil. Ten tweede omdat wij het nodig hebben en de wereld om ons heen ook. Deze stromen van levend water moeten onze omgeving gaan transformeren. Laten we God bidden om meer van Zijn Geest.

 

De Finale

Ik sluit af met deze woorden van Jezus. Let in de tekst op voor wie dit bedoeld is: voor alle gelovigen. Samen gaan we geloven dat we dit meer en meer gaan zien!

 

Markus 16:17&18

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;  slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

 

Laten we samen gaan bidden

  • Bidt voor meer van Gods Geest. In alle mogelijke aspecten van je leven. Spreek uit dat er stromen (meervoud) uit jouw binnenste zullen vloeien. Waar je ook komt.

  • Neem ook specifiek aanstaande Zondag mee in je gebed. Laten we geloven dat Gods Vuur zal vallen op de hele gemeente, jong en oud.

Amen!