De Geest van Kracht

Welkom bij deze vierde dag van deze gebedsweek. De bijbel spreekt over een aanhoudend bidden. Een bidden zonder ophouden. Daarom nodig ik je uit om door te gaan en niet op te geven. Jezus geeft onderwijs over gebed dat nooit verslapt. Dit is niet het moment om te verslappen. We gaan samen moedig door.

 

Handelingen 4:31

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

 

Er was succes in de kerk

Sinds de pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2 is de verspreiding van het evangelie een succes te noemen. Duizenden mensen komen tot geloof. De Heere voegde dagelijks mensen toe aan de kerk. Nu beginnen er ook mensen te genezen. De gemeente van Jezus Christus begint met grote kracht. Ze hadden een Geest van kracht. Deze Geest van Kracht is nog steeds hier aanwezig op aarde. Hij is zelfs heel dicht bij je.

 

De weerstand neemt toe

Dit succes blijft niet onopgemerkt. De jonge kerk wordt door de bestaande religieuze leiders opgevat als een soort concurrentie. Als ze niet ingrijpen wordt de bestaande religieuze instelling helemaal overvleugeld door deze nieuwe beweging. De religieuze leiders slepen de twee voornaamste charismatische leiders voor hun gerechtshof. Petrus en Johannes moeten verantwoording afleggen over hun onderwijs. Dat onderwijs ging over Jezus en de opstanding uit de dood. Tot overmaat van ramp was er een bekende kreupele man genezen. Dit laatste zou alleen nog maar meer volgelingen kunnen betekenen voor deze “extreme” groep.

 

Waar komt jullie kracht vandaan?

Dan komt de radicale vraag van de religieuze leiders: “Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?”. Dit was het moment voor Petrus en Johannes om getuigenis te geven over Jezus. Ze doen het op zo’n manier dat er niets tegen in te brengen is. God geeft ons namelijk een Geest van Wijsheid precies op het moment dat je het nodig hebt. Hij geeft ons de woorden als je om verantwoording wordt gevraagd. Het antwoord van Petrus is duidelijk. Hij zegt: “laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus (…) dat door Hem deze man hier gezond voor u staat."

 

Het oordeel

Omdat ze er niets tegen in kunnen brengen, laten ze Petrus en Johannes weer gaan. Maar er komt wel een opmerkelijk oordeel van dit religieuze hof: zij gaven “hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.” Er is nu sprake van juridische druk om je mond te houden. Wat was de reactie van de gemeente op deze bedreiging en ontwikkeling?

 

Gebed dat schudt

De reactie van de gemeente was om een bidstond te organiseren. Precies zoals wij dat ook aan het doen zijn. Hun reactie op deze druk was gebed. In dat gebed vragen ze God om nog meer van zulke wonderen en tekenen te doen. Ook al zal dat misschien leiden tot nog meer weerstand. En dan gebeurt er iets bijzonders: De plaats waar ze aan het bidden zijn wordt “bewogen”. Het Griekse woordje dat vertaald wordt met “bewogen” kan ook vertaald worden met “(iets of iemand) op en neer of heen en weer bewegen, schudden, doen wankelen”. Er was een fysieke manifestatie van Gods Geest! De plaats was aan het schudden. Dat is wat gebed doet: het brengt een schudden teweeg.

 

Opnieuw vervuld

Daarna werden de discipelen opnieuw vervuld met de Heilige Geest. En in plaats van dat ze zich stil zouden houden, kregen ze grote vrijmoedigheid. Vervolgens gebeurden er grote wonderen door de handen van de apostelen. Wat eenparig gebed van de gemeente wel niet teweeg kan brengen. Ben je klaar voor een volgend schudden van de Geest? Ben je klaar om opnieuw vervuld te worden en grote vrijmoedigheid van God te ontvangen?

 

Laten we samen gaan bidden

  • Bidt om een Geest van Wijsheid. Misschien wordt jouw geloof ook wel op de proef gesteld en moet je soms vragen beantwoorden. God wil je wijsheid geven op het moment dat het erom gaat.
  • We gaan nu bidden om een Geest van Kracht. Op Jezus rustte een Geest van Kracht. Deze zelfde Geest rustte ook op de jonge gemeente. Er was zoveel kracht dat mensen genazen in de schaduw van Petrus. Laten we bidden dat we weer in diezelfde kracht gaan wandelen. Ga bidden dat God Zijn hand uitstrekt tot “genezing, tekenen en wonderen” door de Naam van Jezus.
  • We gaan bidden om een nieuwe vervulling van de Geest en grote vrijmoedigheid. Alle gelovigen mogen hierin gaan wandelen. Dit is ook voor jou!

AMEN