Gods Geest wil ons leiden

Zo zijn we alweer op de helft van onze gebedsweek aangekomen. We zijn in de rust geweest en we hebben een nieuwe passie voor Gods Woord. Er is een atmosfeer aan het ontstaan waarin de Geest van God ons kan ontmoeten op een persoonlijke en intieme wijze. Vandaag gaan we ons openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. David zegt in Psalm 139 dat Gods hand ons zal vastgrijpen en ons zal leiden. Deze hand is de Heilige Geest.

 

Romeinen 8:14 & 19 (nbg)

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods…. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

 

Jij bent een zoon

De zoon en vooral de eerstgeboren zoon had speciale privileges in Israël. De zoon kreeg de erfenis. De eerstgeboren zoon kreeg altijd het meest. Hij was ook apart gezet en kreeg een speciale status. God heeft jou aangenomen als zoon en als dochter, maar qua positie in Christus hebben we allemaal het voorrecht gekregen die alleen de eerstgeboren Zoon had. In Christus gaat God met ons om alsof we Zijn eerstgeboren zoon zijn. We hebben daarom alle voorrechten die alleen voorbehouden zijn aan de eerstgeboren zoon. We hebben volledige toegang tot de erfenis in Christus. Er wordt met jou omgegaan alsof je de eerstgeboren zoon bent. Je hebt een speciale status. Je bent geheiligd, je bent apart gezet. Neem de tijd om na te denken over wat dit betekent.

 

We worden geleid

Hoe herken je een zoon van God? Een zoon van God wordt geleid door de Geest van God. Hij weet waar de Geest heen wil. Vervolgens gaat hij daarheen. Als de Geest waait waarheen Hij wil, waar zijn dan de Zonen van God? Die zijn de wil van God aan het uitvoeren. Ze doen de dingen waar de hele schepping op wacht. Ze doen de dingen waar onze hele omgeving op wacht. Begin te geloven dat Gods Geest jou leidt. Hij laat jou weten wat de wil van God is.

 

Jezus liet zich leiden door de Geest van God

Als je je laat leiden door de Geest dan doe je de dingen die Jezus deed. Toen Jezus gedoopt was, werd hij door de Geest geleid naar de woestijn. Daar werd Hij verzocht door de duivel. Het kan zijn dat je net als Jezus in zo’n woestijnperiode bent. Maar dankzij Jezus mag je weten dat Gods Geest je zelfs daar nog gaat leiden. Hij brengt je de Bijbelteksten weer te boven die je net moest weten. Als zoon en dochter van God ben je nooit alleen, zelfs niet in de woestijn. Hij is bij je.

 

De schepping wacht: Op het openbaar worden van de Zonen Gods

De schepping wacht ergens op. Hengelo wacht ergens op. Heel Twente wacht ergens op: Op het openbaar worden van de zonen Gods. Sinds de zondeval is de schepping onder een vloek. Met het openbaar worden van de zonen Gods wordt deze vloek weer opgeheven. De heerlijkheid van God zal zichtbaar worden en wij spelen daar een belangrijke rol in. God doet het door ons heen. Dit zal in vervulling gaan als Jezus weer terugkomt. Maar nu al reeds mogen wij de heerlijkheid van God laten zien aan de schepping om ons heen. Stromen van levend water komen uit jouw binnenste. Alles wat eens onder een vloek was komt tot leven door dit water. Begin te geloven dat Gods water door jou heen begint te stromen. Wie je ook ontmoet vandaag, waar je ook op bezoek bent. Het stroomt.

 

Hoe kunnen we ons laten leiden door de Geest van God?

Soms zijn de dingen zo simpel dat ze haast te mooi zijn om waar te zijn. Maar God wil ons zo graag leiden dat het eenvoudig is. De Geest van God gebruikt het Woord van God om tot je spreken. Je kunt Gods Geest vooral goed horen als je in de rust komt en als je tijd neemt voor Zijn Woord. Lees het woord en blijf erover nadenken. Hij zal tot je spreken. Hij weet hoe Hij zichzelf aan jou verstaanbaar kan maken.

 

Laten we samen bidden

  • Ga God danken voor de erfenis die je hebt in Hem. Als zoon of dochter mag je dankbaar zijn dat je behandeld wordt alsof je de eerstgeboren zoon bent. Wij zijn mede-erfgenamen van Christus.

  • Nodig de Heilige Geest uit om jou vandaag te leiden. Hij wil het graag doen. Verwacht zijn leiding vandaag. Je zult in staat zijn om Zijn wil te doen.

Amen.