Dag 2 - Woord & Geest

Dit is alweer de tweede dag van onze vastenweek. Dit is de “week van de Geest”. Een week waarin we ons willen openstellen voor de Geest van God. We verwachten dat het vuur van Gods Geest steeds feller in ons begint te branden. Vandaag kijken we naar het Woord van God dat onlosmakelijk verbonden is met de Geest van God. Ze horen bij elkaar. De hele schepping is tot stand gekomen door Woord en Geest. Hoe zit het met Gods Woord in jouw leven?

 

Jeremia 15:16

Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op.

Uw woord was mij tot vreugde

en tot blijdschap in mijn hart,

want Uw Naam is over mij uitgeroepen,

HEERE, God van de legermachten.

 

Als je gaat vasten dan ontstaat er vroeg of laat een hongergevoel. Mensen die gewend zijn om langdurig te vasten, die weten dat het hongergevoel op een bepaald moment ook weer weggaat. Je aandacht gaat dan niet meer uit naar aards eten, maar naar het hemelse voedsel: Gods woord. Jezus is dat Woord. Hij is het brood dat uit de hemel is gekomen.

 

Door het vasten heen zeg je eigenlijk tegen God: Het hemelse voedsel is voor mij belangrijker dan het aardse voedsel. Uw woorden doen er voor mij toe. Ik stop overal mee, ik wil mij richten op Uw Woord.

 

Laten we vandaag tijd nemen voor Gods Woord. We gaan nadenken over de plaats van Zijn Woord in jouw leven. Dit is de week van de Geest. Het Woord van God en de Geest van God zijn met elkaar verbonden. Zoals je geen woorden kan uitspreken zonder je adem te gebruiken, zo kan Gods Woord niet werkzaam zijn in jouw leven zonder de Geest van God.

 

Zodra Uw woorden gevonden werden

Er is een Woord voor jou vandaag. God weet wat voor geestelijk voedsel je nodig hebt. Hij weet welke voedingsstoffen je nodig hebt om geestelijk sterk te worden. God wil je helpen om altijd de juiste woorden te vinden. Het woord van God wil zich door jou laten vinden. Hij spreekt tot jou vandaag.

 

At ik ze op

Gods woord wil in jou komen. Voedsel wordt onderdeel van ons, het wordt verteerd. Door het woord van God te overdenken, er mee bezig te zijn, het uit te zingen en te bidden, wordt het deel van jou. Het komt in je hart.

 

Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart

Het woord van God produceert vreugde. Als het echt gaat landen in je hart dan raakt het je emoties. Dat is het moment dat Zijn Woord levend in je is geworden. De blijdschap is wel een andere soort blijdschap dan dat we vaak bedoelen met “vrolijkheid”. Vrolijkheid is vaak kort en alleen maar emotioneel. De blijdschap die het Woord jou geeft is langdurig, blijvend en resulteert in vrede en blijdschap die niet meer weggaan.

 

Uw naam is over mij uitgeroepen

Dit is niet alleen voor Jeremia. Zijn naam is uitgeroepen over al Gods kinderen. Toen je gedoopt werd, is de Naam van God over jou uitgeroepen. Dat betekent dat je onderdeel bent van Gods familie. Hij heeft Zichzelf nu met jou verbonden, doormiddel van Zijn naam. Wij horen bij God. Als je dit woord gaat opeten, dan resulteert het in een diepe zekerheid in je hart. Je gaat je totaal geaccepteerd en verbonden voelen met God en met Zijn familie, de gemeente.

 

God van de hemelse legermachten

God is de overste van alle engelen legers. Je mag gaan geloven dat God niet zal twijfelen om Zijn engelen voor jou in te zetten op het moment dat het nodig is. Zijn engelen worden door God bevolen om jou en ons te ondersteunen in ons alledaags leven.

 

Jesaja 11:2 & 3

Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:

de Geest van wijsheid en inzicht,

de Geest van raad en sterkte,

de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

3Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.

 

Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Kennis, Vreze des Heren

God geeft ons Wijsheid, Raad, Sterkte, Kennis en Vreze des Heren door Zijn Woord. Als je Wijsheid nodig hebt, dan komt dat door een Woord van God. Als je Raad nodig hebt, dan komt door een Woord van God. Het is de heerlijke combinatie van Gods Woorden en Zijn Geest die ons helpen te groeien - ook deze week.

 

Laten we samen gaan bidden

  • Laten we bidden voor een hernieuwde passie voor Zijn Woord. Je wil zijn woord eten. Je wil het nog meer dan je aardse eten & drinken. Het Woord van God wordt de prioriteit in je leven.
  • Door het Woord en door Zijn Geest wil God je Wijsheid & Raad geven. Heb je ergens raad nodig in je leven? Ben je op zoek naar wijsheid voor bepaalde beslissingen die je moet nemen? Laten we verwachten dat God je vandaag Raad gaat geven. Hij geeft je wijsheid.
  • Laten we bidden om Meer van Gods Geest. Bidt specifiek om Inzicht, Wijsheid, Raad, Sterkte, Kennis én vreze des Heren in je leven. Laat je hele wezen vullen met Zijn Geest.

Een hele gezegende dag vandaag!