Wij geloven

 • In God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde;
 • En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 • Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 • Wij geloven, dat Jezus Christus onze zonde en de straf op zich heeft genomen, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel;
 • Dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de doden;
 • Dat onze Here is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 • Dat Jezus Christus spoedig wederkomt om Zijn Gemeente op te nemen in Zijn heerlijkheid en te oordelen de levenden en de doden;
 • Dat door de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, wij in nieuwheid van leven mogen opstaan in het Pinkstergebeuren voor vandaag, onder leiding van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest, het spreken in nieuwe tongen en de uitleg daarvan;
 • In de vergeving van de zonden door het bloed van Jezus Christus;
 • In de opstanding van doden en de genezing van zieken;
 • En het eeuwige leven voor iedereen die in Jezus Christus gelooft als enige bemiddelaar tussen God en mensen.