Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is (Habakuk 2:2 HSV)

VISIE- EN MISSIESTATEMENT

Visie

Het zijn van een eigentijdse gemeente van gepassioneerde volgelingen van Jezus, die in relatie met andere gelovigen de bestemming van hun leven willen vervullen door:

Het zijn van een gemeente van Aanbidders
Het zijn van een gemeente van Discipelen.

Het zijn van een gemeente van Vrienden.
Het zijn van een gemeente van Dienaars
Het zijn van een gemeente van aanstekelijke christenen

 

Missie

Leven met de missie om mensen te helpen om Gods bestemming te vinden en te volbrengen