De Internship komt weer terug! Wil je meer van God weten? Vraag je je af hoe je al je talenten het beste kan inzetten voor de gemeente? Heb je vragen over de bijbel? Zou je les willen krijgen van ervaren voorgangers? Dan is de internship iets voor jou!

 

Wat is de internship?

Als je dit leest is dat waarschijnlijk omdat je geïnteresseerd bent in wat de internship inhoudt en misschien wel in wat het eventueel voor jou zou kunnen betekenen? Om maar met de deur in huis te vallen, de internship heeft als doel om, gebaseerd op de vier oorspronkelijke doelen van God met de mens, zoals deze verwoord worden in de verzen hieronder, jou (verder) te helpen om tot de bestemming te komen die God met jouw leven heeft.

 

Genesis 1:26 (HSV)

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld (1. relatie), naar Onze gelijkenis (2. karakter); en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (3. heerschappij)

 

Genesis 1:28 (HSV)

En God zegende hen en God zei tegen hen:

Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (4. vruchtbaarheid)

 

Zowel theorie als ook praktijk

Naast dat er in de internship over tal van onderwerpen onderwijs gegeven zal worden, is het juist vanwege het praktische gedeelte dat deze opleiding 'de internship' heet. Het woord internship komt vanuit het Engels en betekent: 'stage'. Scholen laten b.v. hun leerlingen bij bedrijven en/of instellingen stage lopen, zodat ze praktijkervaring op doen. Hierdoor krijgen leerlingen een idee van waar hij of zij later zijn of haar werk wel of niet in wil gaan zoeken.

 

De bedoeling van de internship is dat, door je mee te laten lopen met diverse afdelingen binnen verschillende plaatselijke gemeenten, jij steeds beter zicht krijgt op jouw plaats in de gemeente waar jij als lid aan verbonden bent.

 

Deze praktische kant van de internship is bedoeld om jou te helpen om de theorie die je opdoet meer eigen te maken en je daarmee te helpen om:

  • te groeien als een discipel van Christus.

  • te groeien als persoon.

  • te groeien in het uitoefenen van een bediening.

 

Door en voor de plaatselijke gemeente

Als internship hebben we de overtuiging dat de plaatselijke gemeente Gods instrument is om Zijn plannen in deze wereld te realiseren en dat Gods doel met jouw leven niet los staat van het verbonden zijn met een plaatselijke gemeente.

 

Het is dan ook een absolute meerwaarde dat de theorie en de praktijkervaring die je in de internship opdoet ingebed is in de setting van de plaatselijke gemeente. Dit houdt in dat:

  • je van tijd tot tijd zal meelopen met diverse afdelingen in verschillende gemeenten en waar mogelijk ingezet zal worden in de zondags- en/of de doordeweekse diensten.

  • de lessen gegeven zullen worden in het gebouw van één van deze gemeenten.

  • de lessen gegeven zullen worden door de voorgangers en/of gemeentemedewerkers van deze of andere bevriende gemeenten waardoor zij vanuit hun ervaring met het werken in een gemeente zullen lesgeven.

 

Informatie(dag)

De internship is een tweejarige opleiding die jaarlijks van september t/m juni (10 maanden) loopt. De internship neemt qua onderwijs krijgen en stage lopen twee en een halve dag per maand in beslag, waarvan de ene maand het van zondagavond t/m dinsdagmiddag zal zijn en de andere maand van vrijdagavond t/m zondagmiddag. Ook zullen er boeken worden aanbevolen om te lezen en worden er huiswerkopdrachten meegegeven.

 

Alhoewel de opleiding twee jaar duurt kunnen nieuwe leerlingen wel ieder jaar instromen.

 

Verdere informatie v.w.b. het doel van de internship, de onderwerpen waarover les gegeven zal worden, de kosten en tijden, data, maaltijden, locaties, verblijf, ect. zal op de informatiedag van zaterdag 19 juni worden gegeven. Deze zal in de Levensbron in Zevenhuizen gehouden worden waarvan het adres is: Oudestreek 11, 9354 AC, Zevenhuizen.

 

Deze dag begint om 10.00 uur (9.30 uur staat de koffie en thee klaar) en zal rond 14.00 uur eindigen. De lunch zal door de Levensbron worden verzorgd.

 

Je kunt je voor de informatiedag opgeven via het volgende emailadres: info@delevensbron.net

 

Telefonisch zijn we bereikbaar op dinsdagen en donderdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur op het volgende nummer: 0594 69 78 22.

 

Wat is MFG?

De internship wordt gedragen door de Nederlandse voorgangers die verbonden zijn met Ministers Fellowship Global (MFG). MFG is een internationale fellowship van voorgangers die een gelijkgestemde visie op gemeentebouw hebben en heeft als doel om echte, betekenisvolle en levenslange vriendschappen tussen voorgangers te bevorderen. De Nederlandse voorgangers komen regelmatig samen en twee keer in het jaar organiseren zij landelijke toerustingsdagen voor leiders.